Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 639

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Lucemburská 44/1876, byt č. 33

Rada městské části

I.  s o u h l a s í

1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Parléřova 11, Praha 6 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Šrobárova 17, Praha 3 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Hradešínská 31, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

4. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Na Sypkém 8, Praha 8 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

5. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Libická 5, Praha 3 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

6. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na šestém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Galašova 1740, Hranice za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části