Usnesení rady ze dne 5. 5. 2004 č. 336

k uzavření smluv o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem objektů základních škol na Městské části Praha 3 – zajištění míst pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 11. 6. – 12. 6. 2004

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem pro zajištění míst pro volby do Evropského parlamentu v objektech:
1. Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
2. Základní škola Praha 3, Havlíčkovo nám. 10
3. Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31
4. Základní škola Praha 3, Lupáčova 1
5. Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 11
6. Základní škola Praha 3, Žerotínova 36/1100
7. Základní škola Praha 3 Pražačka, Nad Ohradou 25/1700
8. Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400
9. Základní škola Praha 3, K Lučinám 18/2500
10. Základní škola Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
11. Základní škola Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8
12. Základní škola Praha 3, Perunova 6
13. Základní škola Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22
Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě nákladů spojených s provozem jednotlivých objektů jsou přílohou č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedené nájemní smlouvy, které jsou přílohou č. 1 – 13 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části