Usnesení rady ze dne 19. 5. 2004 č. 400

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Koněvova 190/2393, byt č. 15

Rada městské části

I.  s o u h l a s í

1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Čimelice 219, okr. Písek za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Slezská 1669/58, Praha 2 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Hrabákova 1976/10, Praha 4 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

4. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení se xxxxxxxxxx, Koněvova 190, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

5. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Na spojce 10/628, Praha 10 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

6. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na šestém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Na Chmelnici 613, Rožmitál pod Třemšínem za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části