Usnesení rady ze dne 21. 7. 2004 č. 547

k volným bytům

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
tyto volné byty:
Na hlídce 2412/10, byt č. 25, I. kat. 50,0 m2
Koněvova 668/124, byt č. 13, I. kat. 53,4 m2
Žerotínova 1742/54, byt č. 15, I. kat. 47,8 m2 (návrh privatizace)
U vinohradské nem. 2237/7, byt č. 19, III. kat. 47,1 m2
Vinohradská 2190/170, byt č. 7, I. kat. 56,1 m2
Radhošťská 1623A/22, byt č. 12, I. kat. 35,1 m2
Krásova 1834/2, byt č. 27, I. kat. 27,2 m2
Jana Želivského 1801/22, byt č. 2, II. kat. 46,3 m2

II.  p o s t u p u j e
OBNP
k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům
Žerotínova 1742/54, byt č. 15, I. kat. 47,8 m2 (návrh privatizace)
U vinohradské nem. 2237/7, byt č. 19, III. kat. 47,1 m2
Jana Želivského 1801/22, byt č. 2, II. kat. 46,3 m2

III.  p o v ě ř u j e
1. vedoucí OBNP
1.1. vypsat výběrové řízení
Na hlídce 2412/10, byt č. 25, I. kat. 50,0 m2
Koněvova 668/124, byt č. 13, I. kat. 53,4 m2
Vinohradská 2190/170, byt č. 7, I. kat. 56,1 m2
Radhošťská 1623A/22, byt č. 12, I. kat. 35,1 m2
Krásova 1834/2, byt č. 27, I. kat. 27,2 m2

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části