Usnesení rady ze dne 3. 9. 2003 č. 528

ke zrušení usnesení Rady městské části č. 76 ze dne 5. 2. 2003 k prodeji bytové jednotky č. 1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2138/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  r u š í
usnesení Rady městské části č. 76 ze dne 5. 2. 2003 k prodeji bytové jednotky č. 1228/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 319/34125 na společných částech domů čp. 1211, čp. 1218, čp. 1228 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích parc. č. 2138/35, parc. č. 2184/1, parc. č. 2184/2 k. ú. Žižkov včetně jeho přílohy

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části