Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 60

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Táboritská 24/16, byt č. 70

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Spojovací 42, Praha 3 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy
2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Tištín 18, Prostějov za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy
3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Viklefova 10, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části