Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 58

k revokaci usnesení Rady městské části č. 428 ze dne 21. 8. 2002 k bodu č. I. a usnesení Rady městské části č. 518 ze dne 17. 9. 2002 k bodu č. II., odst. 1.2. k zajištění jako náhradní byty v souvislosti se záplavami, které postihly hl. m. Prahu

Rada městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení Rady městské části č. 428 ze dne 21. 8. 2002 bod I.

Pod Lipami 48/2572 52,01 m2
Šrobárova 19/524V 111,15 m2
usnesení Rady městské části č. 518 ze dne 17. 9. 2002 bod č. II., odst. 1.2

Baranova 6/1899 54,8 m2
Biskupcova 49/2444 77,2 m2
Jana Želivského 22/1801 24,3 m2
Koněvova 4/155 63,7 m2
Křišťanova 2/1545, byt č.2 31,8 m2

II. u k l á d á
1. OBNP

1.1. postupovat dle bodu I. tohoto usnesení a zařadit byty do pronájmu formou výběrového řízení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části