Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 57

k volným bytům

Rada městské části

I.  b e r e  n a v ě d o m í
tyto volné byty:
Biskupcova 31/1733 53,5 m2
Domažlická 10/1479 50,0 m2
Jana Želivského 22/1801 46,3 m2
Jeseniova 113/1855 45,8 m2 (podílový dům Národní správa-výkon, SKM, a. s., M. č. P3 id. 8/12)
Pod Lipami 35/2560 18,9 m2
Pod Lipami 37/2559 51,9 m2
Pod Lipami 50/2573 52,4 m2
Sabinova 4/239 25,6 m2 (1/2 M. č. P3, 1/2 spolumajitel)
Viklefova 14/1810B 45,9 m2

II. p o s t u p u j e
OBNP

k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům
Biskupcova 31/1733 53,5 m2
Domažlická 10/1479 50,0 m2
Jana Želivského 22/1801 46,3 m2
Jeseniova 113/1855 45,8 m2 (podílový dům Národní správa-výkon, SKM, a. s., M. č. P3 id. 8/12)
Sabinova 4/239 25,6 m2 (1/2 M. č. P3, 1/2 spolumajitel)
Viklefova 14/1810B 45,9 m2

III. p o v ě ř u j e
1. vedoucí OBNP

1.1. vypsat výběrové řízení
Pod Lipami 35/2560 18,9 m2
Pod Lipami 37/2559 51,9 m2
Pod Lipami 50/2573 52,4 m2

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části