Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 98

k volným bytům

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
tyto volné byty:
Cimburkova 23/280, 24,7 m2 (1/2 MČ P3, 1/2 nár.spr.)
Přemyslovská 33/1659, 45,6 m2
Radhošťská 12/1828, 50,5 m2 (privatizace)
Čajkovského 25/1671, 53,1 m2
Hořanská 5/1511, 73,7 m2
Jana Želivského 9/2384, 33,9 m2
Přemyslovská 40/1925, 50,7 m2
Biskupcova 46/1630, 47,0 m2
Radhošťská 22/1623A, 37,9 m2
Šrobárova 23/2391V, 56,9 m2

II.   p o s t u p u j e
OBNP

k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům
Cimburkova 23/280, 24,7 m2 (1/2 MČ P3, 1/2 nár.spr.)
Přemyslovská 33/1659, 45,6 m2
Radhošťská 12/1828, 50,5 m2 (privatizace)

III.  p o v ě ř u j e
1. vedoucí OBNP

1.1. vypsat výběrové řízení
Čajkovského 25/1671, 53,1 m2
Hořanská 5/1511, 73,7 m2
Jana Želivského 9/2384, 33,9 m2
Přemyslovská 40/1925, 50,7 m2
Biskupcova 46/1630, 47,0 m2
Radhošťská 22/1623A, 37,9 m2
Šrobárova 23/2391V, 56,9 m2

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části