Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 85

k pověření podáváním návrhů na zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů pro nemovitosti v majetku Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  p o v ě ř u j e
xxxxxxxxxx, zástupce starosty Městské části Praha 3, podáváním návrhů na zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů pro nemovitosti v majetku Městské části Praha 3

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části