Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 111

k revokaci přílohy usnesení Rady městské části č. 74 ze dne 5. 2. 2003 k návrhu na zvolení členů výborů Zastupitelstva městské části

Rada městské části

I.  r e v o k u j e
přílohu usnesení Rady městské části č. 74 ze dne 5. 2. 2003 takto:
Výbor pro privatizaci bytového fondu
předseda:
Kamila Mirovičová ODS
člen:
Milena Kozumplíková ODS

Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu městské části
člen:
Marcela Graciasová ODS
místo Mgr. Martina Bendy ODS

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části