Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 108

ke zrušení výběrového řízení č. 138 na pronájem pozemků včetně pevných staveb – Na Balkáně 100, Praha 3

Rada městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení Rady městské části č. 253 ze dne 15. 5. 2002 k podnětům komise obchodu a služeb - bod IV. se vypouští

II. r u š í
1. usnesení Rady městské části č. 582 ze dne 16. 10. 2002 k nájemní smlouvě mezi Městskou částí Praha 3 a Domem dětí a mládeže, Na Balkáně 100, Praha 3
2. výběrové řízení č. 138 na pronájem pozemků včetně pevných staveb – Na Balkáně 100, Praha 3

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP ve spolupráci s komisí obchodu a služeb

1.1. vypsat nové výběrové řízení na tento areál

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části