Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 628

k návrhu řešení přípravy a vlastního zřízení parkoviště v lokalitě Na Viktorce – U Staré cihelny pro odtažená vozidla ze ZPS (analýza a časový harmonogram přípravy a vybudování parkoviště pro osobní automobily)

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s vypracovaným návrhem přípravy a vlastního zřízení parkoviště v lokalitě Na Viktorce – U Staré cihelny pro odtažená vozidla ze ZPS

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI a vedoucí OEM
1.1. zajistit vypracování investičního záměru na odtahové parkoviště

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části