Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 621

k volným bytům

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
tyto volné byty:
Basilejské nám. 10/99, byt č. 1, 1. kat., 33,5 m2
Vlkova 28/443, byt č. 11, 4. kat., 27,0 m2
Vlkova 28/443, byt č. 18, 4. kat., 60,0 m2
Krásova 14/764, byt č. 9, 4. kat., 20,7 m2
Krásova 14/764, byt č. 10, 4. kat., 21,8 m2
J. Želivského 11/2385, byt č. 2, 1. kat., 34,3 m2
Koněvova 173/1886, byt č. 24, 2. kat., 41,6 m2
Pod Lipami 33/2561, byt č. 1, 1. kat., 21,50 m2

II.  p o s t u p u j e
OBNP
k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům
Vlkova 28/443, byt č. 11, 4. kat., 27,0 m2
Vlkova 28/443, byt č. 18, 4. kat., 60,0 m2
Krásova 14/764, byt č. 9, 4. kat., 20,7 m2
Krásova 14/764, byt č. 10, 4. kat., 21,8 m2
Koněvova 173/1886, byt č. 24, 2. kat., 41,6 m2

III.  p o v ě ř u j e
1. vedoucí OBNP
1.1. vypsat výběrové řízení
Basilejské nám. 10/99, byt č. 1, 1. kat., 33,5 m2
J. Želivského 11/2385, byt č. 2, 1. kat., 34,3 m2
Pod Lipami 33/2561, byt č. 1, 1. kat., 21,50 m2

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části