Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 605

ke komunikační strategii při zavádění Zón placeného stání na území Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
ve spolupráci Odborem kultury
1.1. vyhlásit výběrové řízení na vypracování a provedení služeb komunikační strategie při zavádění Zón placeného stání na území Městské části Praha 3

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části