Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 604

ke jmenování komise pro vyhodnocení výběrového řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových jednotek v domech Na Balkáně 76, 78, Praha 3

Rada městské části

I.  j m e n u j e
komisi na vyhodnocení výběrového řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových jednotek v domech Na Balkáně 76, 78, Praha 3 ve složení:
členové:
Kamila Mirovičová, Michal Kucián
Ing. Jan Holub, Marie Koksová
Zdeněk Lochman, Ing. Ivo Zeman
Ing. Daniel Reisiegel, Pavel Kubiče
Milena Kozumplíková, Ing. Vladimír Nezpěvák
Blažena Císařová
Náhradníci:
Ing. Petr Fišer, vedoucí OE
Ing. Jiří Louša, vedoucí OTSMI
tajemnice komise:
Iveta Povýšilová, vedoucí OEM

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části