Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 585

k volným bytům

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
tyto volné byty:
Kolínská 19/1666V, byt č. 13, II. kat., 53,45 m2
Koněvova 169/1884, byt č. 11, I. kat., 27,50 m2 (dům jde do privatizace) Jeseniova 109/1892, byt č. 15, I. kat., 50,80 m2
Hradecká 22/2339, byt č. 22, I. kat., 61,40 m2
Jana Želivského 17/2388, byt č. 8, I. kat., 32,00 m2
Táboritská 24/16, byt č. 45, I. kat., 51,15 m2
Ostromečská 9/437, byt č. 14, I. kat., 38,30 m2
Slezská 114/2138, byt č. 12, II. kat., 55,80 m2
Domažlická 8/1488, byt č. 18, I. kat., 52,35 m2 (v seznamu vestaveb)
Sudoměřská 23/1894, byt č. 3, I. kat., 33,65 m2 (podílový dům-obsazuje spolumajitel)
Ambrožova 3/2409, byt č. 20, I. kat., 62,60 m2
Chvalova 7/1091, byt č. 9, I. kat., 50,00 m2

II.  p o s t u p u j e
OBNP k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům:
Kolínská 19/1666V, byt č. 13, II. kat., 53,45 m2
Koněvova 169/1884, byt č. 11, I. kat., 27,50 m2 (dům jde do privatizace)
Slezská 114/2138, byt č. 12, II. kat., 55,80 m2
Sudoměřská 23/1894, byt č. 3, I. kat., 33,65 m2 (podílový dům-obsazuje spolumajitel)

III.  p o v ě ř u j e
1. vedoucí OBNP
1.1. vypsat výběrové řízení:
Jeseniova 109/1892, byt č. 15, I. kat., 50,80 m2
Hradecká 22/2339, byt č. 22, I. kat., 61,40 m2
Jana Želivského 17/2388, byt č. 8, I. kat., 32,00 m2
Táboritská 24/16, byt č. 45, I. kat., 51,15 m2
Domažlická 8/1488, byt č. 18, I. kat., 52,35 m2 (v seznamu vestaveb)
Ostromečská 9/437, byt č. 14, I. kat., 38,30 m2
Ambrožova 3/2409, byt č. 20, I. kat., 62,60 m2
Chvalova 7/1091, byt č. 9, I. kat., 50,00 m2

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části