Usnesení rady ze dne 1. 10. 2003 č. 582

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26/268

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26/268 ve výši 250 tis. Kč

II.  s o u h l a s í
s prodejem vozu Mitsubishi L 300 Bus s SPZ: AEF 11-70 (rok výroby 1992) prostřednictvím autobazaru s nejvýhodnější nabídkou

III.  u k l á d á
1. řediteli příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26/268
převést 250 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části