Usnesení rady ze dne 29. 5. 2002 č. 299

Žádost p. Stanislava Otmara, oblastního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny, a. s., o odklad podpisu kupní smlouvy na byt do osobního vlastnictví a následné platby pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny, a. s. z důvodu vyřízení úvěru

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
dopis oblastního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny, a. s. xxxxxxxxxx ze dne 28. 5. 2002

II. s c h v a l u j e
14-ti denní odklad podpisu kupní smlouvy na byt do osobního vlastnictví a následné platby, a to do 14. 6. 2002 pro klienty:
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, Na Ohradě 14/1228, Praha 3, pozemek p. č. 2183/35, 2184/1, 2184/2
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, Na Ohradě 9/1228, Praha 3, pozemek p. č. 2183/35, 2184/1, 2184/2

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části