Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 414

k volným bytům

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
tyto volné byty:
Boleslavská 16/2008V 82,1 m2
Husitská 74/114 27,6 m2
Jana Želivského 20/1729 15,2 m2
Žerotínova 66/1739 46,1 m2
Táboritská 38/1781 46,7 m2 Městská policie po dobu prac. poměru)
Táboritská 24/16 (byt č. 15) 51,1 m2 (Policie ČR po dobu prac. poměru)
Roháčova 107/2472-0+1,IV.k. 13,65 m2 pro potřeby MP nad rámec prioritních přidělení bytu
Roháčova 107/2472-0+1,IV.k. 13,65 m2 pro potřeby MP nad rámec prioritních přidělení bytu

II.  p o s t u p u j e
1. OBNP

1.1. k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům
Boleslavská 16/2008V 82,1 m2
Husitská 74/114 27,6 m2
Jana Želivského 20/1729 15,2 m2
Žerotínova 66/1739 46,1 m2
Táboritská 38/1781 46,7 m2 Městská policie po dobu prac. poměru)
Táboritská 24/16 (byt č. 15) 51,1 m2 (Policie ČR po dobu prac. poměru)
Roháčova 107/2472-0+1,IV.k. 13,65 m2 pro potřeby MP nad rámec prioritních přidělení bytu
Roháčova 107/2472-0+1,IV.k. 13,65 m2 pro potřeby MP nad rámec prioritních přidělení bytu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části