Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 412

k souhlasu s akcí ”Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 10. 8. 2002

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost HAPPY END Production, s. r. o., o souhlas s pořádáním akce ”Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 10. 8. 2002

II.  s o u h l a s í
s pořádáním akce ”Setkání žonglérů na Židovských pecích” dne 10. 8. 2002

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části