Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 387

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570 ve výši 105 tis. Kč

II. u k l á d á
1. ředitelce příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570

1.1. převést 105 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části