Rozpočtová opatření městské části Praha 3 týkající se příslušného kalendářního roku v elektronické podobě naleznete na úřední desce Úřadu městské části Praha 3: kategorie/Odbor ekonomický.

Rozpočtová opatření městské části Praha 3 jsou k dispozici v listinné podobě na Odboru ekonomickém, oddělení rozpočtu Úřadu městské části Praha 3 (Lipanská 11; 2. patro; dveře č. 204).