Štěpán Štrébl, MPhil

místostarosta městské části Praha 3

štrébl_štěpán

volební období: 2018–2022
Česká pirátská strana

 

uvolněný člen ZMČ

Zobrazit kalendář místostarosty

Zobrazit kalendář místostarosty

 

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 020
e-mail: strebl.stepan@praha3.cz

Sekretariát:

Michaela Vlková
tel.: 222 116 783

e-mail: vlkova.michaela@praha3.cz

Odborní asistenti:
Mgr. Zuzana Slunéčková
tel.: 222 116 220
e-mail: sluneckova.zuzana@praha3.cz

Bc. Michal Gill
tel.: 222 116 782
e-mail: gill.michal@praha3.cz


Kompetence:

  • školství a volný čas dětí a mládeže
  • informatika a webové stránky
  • zahraniční vztahy