RNDr. Jan Materna, Ph.D.

člen Rady městské části Praha 3

06-materna

volební období: 2018–2022
T0P 09/STAN

uvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 116
e-mail: materna.jan@praha3.cz

Sekretariát:
Dagmar Kropáčková, odborná asistentka
tel: 222 116 271
e-mail: kropackova.dagmar@praha3.cz


Kompetence: