Mgr. Ondřej Rut

místostarosta městské části Praha 3

volební období: 2018–2022
Zelení a nezávislí

uvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 125
e-mail: rut.ondrej@praha3.cz

Sekretariát:
Mgr. Jana Valová, odborná asistentka
e-mail: valova.jana@praha3.cz
tel: 222 116 203

Mgr. Blanka Vosecká Veselá, odborná asistentka
e-mail: vesela.blanka@praha3.cz
tel: 222 116 264

Kompetence:

  • doprava
  • sociální záležitosti a zdravotnictví
  • spolková činnost a neziskové organizace
  • národnostní menšiny
  • rovné příležitosti
  • drogová problematika
  • bytová politika
  • komunitní plánování