Mgr. Ondřej Rut

místostarosta městské části Praha 3
 • volební období: 2018–2022
 • zastupitelský klub: Zelení a nezávislí
 • strana: Strana zelených
 • uvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 125
e-mail: rut.ondrej@praha3.cz

Sekretariát:
Mgr. Jana Valová, odborná asistentka
e-mail: valova.jana@praha3.cz
tel: 222 116 203

Kompetence:

 • doprava
 • sociální záležitosti a zdravotnictví
 • spolková činnost a neziskové organizace
 • národnostní menšiny
 • rovné příležitosti
 • drogová problematika
 • bytová politika
 • komunitní plánování
 • energetika