JUDr. Pavel Musil

člen Rady městské části Praha 3

musil_pavel

volební období: 2018–2022
Piráti

neuvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
tel.: 222 116 220
e-mail: musil.pavel@praha3.cz

Tomáš Skokánek
odborný asistent
e-mail: skokanek.tomas@praha3.cz


Kompetence:

  • transparence a zapojení občanů
  • městská část Praha 3 v roli akcionáře