JUDr. Pavel Musil

člen Rady městské části Praha 3
  • volební období: 2018–2022
  • zastupitelský klub: Česká pirátská strana
  • strana: Česká pirátská strana
  • neuvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
e-mail: musil.pavel@praha3.cz

Sekretariát:
Michaela Vlková, odborná asistentka
tel.: 222 116 783
e-mail: vlkova.michaela@praha3.cz

Kompetence:

  • transparence a zapojení občanů
  • městská část Praha 3 v roli akcionáře