Bc. Jiří Svrček

člen Rady městské části Praha 3

svrček_jiří

volební období: 2018–2022
Piráti

uvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 022
e-mail: svrcek.jiri@praha3.cz

Sekretariát:
Denisa Pevná
tel.: 222 116 781
e-mail: pevna.denisa@praha3.cz

 

Kompetence:

  • životní prostředí
  • kultura a oblast cestovního ruchu
  • dotační politika
  • ochrana památek
  • sport a tělovýchova