Účty pro styk s veřejností


Primárně pro příjmy městské části

 • 19-2000781379/0800  pro příjem místních a správních poplatků
 • 30015-2000781379/0800 pro příjem poplatků za psy
 • 50016-2000781379/0800 pro příjem sankčních plateb v dopravě (výzvy a pokuty za parkování)
 • 40010-2000781379/0800 pro příjem plateb za parkovací oprávnění (parkovací karty)
 • 46017-2000781379/0800 pro příjmy kupních cen v rámci privatizace
 • 36011-2000781379/0800 pro příjmy vratných jistin v rámci privatizace, výběrových řízení, veřejných zakázek
 • 35-2000781379/0800 pro příjmy splátek kupních cen v rámci privatizace realizované formou splátek
 • 20036-2000781379/0800 pro příjmy vratných jistin v rámci výběrových řízení na pronájmy nebytových prostor, realizovaných SZM Praha 3 a.s.

Primárně pro výdaje městské části

 • 27-2000781379/0800 transparentní účet — pro úhrady faktur a dalších výdajů městskou částí směrem k veřejnosti a dodavatelům
 • 20028-2000781379/0800 transparentní účet — pro úhrady prostřednictvím platebních karet
 • 21223-2000781379/0800 peněžní fondy pro účelovou podporu dle pravidel jednotlivých peněžních fondů

Pro příjmy i výdaje městské části

 • 29022-2000781379/0800 pro realizaci vedlejší hospodářské činnosti městské části, která je provozována prostřednictvím odborných útvarů úřadu (platby faktur, příjmy z pronájmů, transakce dle dohod a smluv apod.)
 • 9021-2000781379/0800 pro realizaci vedlejší hospodářské činnosti městské části, která je provozována prostřednictvím SZM Praha 3 a.s., především příjmy za nájemné a služby z pronajatých bytů a nebytových prostor a další (platby faktur, transakce dle dohod a smluv apod.)

Účty pro vnitřní potřeby městské části

 • 2000781379/0800 základní běžný účet – zejména pro vztahy s hl. m. Prahou a podřízenými organizacemi
 • 7924302/0800 pro výplatu mezd v rámci městské části
 • 107-2000781379/0800 Zaměstnanecký fond městské části – peněžní fond organizace
 • 6015-2000781379/0800 vnitřní depozitní účet organizace
 • 26016-2000781379/0800 úložky veřejností nepřevzatých vratek přeplatků ze sankčních plateb v dopravě
 • 60011-2000781379/0800 úložky prostředků opatrovanců v rámci činností městské části z pozice opatrovníka