Zimní údržba chodníků na území MČ Praha 3 se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací a z hlediska kompetencí je rozdělena následovně:

  • Za zimní údržbu chodníků a ploch v zeleni, které jsou svěřené do správy MČ Praha 3 je zodpovědná MČ Praha 3, odb. ochrany životního prostředí, odd. správy komunálních služeb.
    • Prioritou zimní údržby je zajištění základní průchodnosti parků a zeleně a zpřístupnění důležitých institucí (školy, školky, lékař, úřady, atd.)
    • Plochy a chodníky, které se v zimě neudržují jsou označeny informačními tabulkami (údržba je omezena především na méně důležitých cestách a površích, které by mohly být zimní údržbou poškozeny)

Chodníky v péči MČ Praha 3

 

  • Za zimní údržbu chodníků a ploch v lokalitách Vítkov a Krejcárek, které jsou v majetku a správě hlavního města je zodpovědný MHMP-OCP (MČ Praha 3 má na tuto údržbu pouze omezený vliv)
  • Za zimní údržbu chodníků v ulicích které jsou v majetku hlavního města je zodpovědný MHMP, resp. jím zřizovaný správce TSK (MČ Praha 3 má na tuto údržbu pouze omezený vliv)

Způsob provádění zimní údržby chodníků a ploch:

Vyhláška č. 39/1997 schůdnost komunikacíPlán zimní údržby (cdsw.cz)

Zimníúdržba chodníků probíhá dle intenzity klimatických jevů strojním a ručním úklidem sněhu a zmrazků dle priorit, stanovených plánem zimní údržby.

Současně je prováděn i posyp inertním materiálem (jemným štěrkem), který je po oblevě z chodníků postupně opět odstraňován.

V případě intenzivního sněžení se zimní údržba prioritně zaměřuje na zajištění schůdnosti nejdůležitějších páteřních ulic a dostupnosti důležitých institucí (školy, školky, lékař, úřady, atd.).

Pokud je větší spad sněhu spojený s mrazy, které nedovolují čistit chodníky až na dlažbu bez rizika jejího poškození, pracovníci zimní údržby postupně rozšiřují průchodnost přechodů a chodníků, udržují schůdnost doplňováním posypu na chodnících v 1. a 2. prioritě údržby, uklízí a sypou chodníky v 3. prioritě údržby, doplňují zásobníky s posypem v ulicích (oranžové schránky), atd..

Finální úklid sněhu a čištění chodníků začíná probíhat ve chvíli, kdy to dovolí klimatické podmínky (obleva, apod.)

Solení pěších komunikací:

pro Prahu obecně platí, že chodníky ve správě hlavního města (v ulicích) se běžně nesolí. O tom, zda a kde se bude solit rozhoduje TSK na základě povolení MHMP s ohledem na mimořádnost klimatických podmínek, které jsou popsané ve vyhlášce (náledí, velký spad sněhu, apod.). V takové situaci se používá směs sůl/štěrk v poměru 1:3.

Chodníky a plochy v zeleni, které jsou správě MČ P3 nebo MHMP-OCP (např. Vítkov) se nesolí vůbec.

Rizika spojená s větším spadem sněhu:

Větší spad sněhu s sebou nese mimo jiné i riziko v podobě zasněžených střech. Majitelé a správci domů musí sledovat stav sněhové pokrývky na svých střechách a udělat příslušná opatření pro zajištění bezpečnosti na přilehlých chodnících (kontrola okapů a říms, shoz sněhu a rampouchů, apod.). Na dobu nezbytně nutnou dobu je možné požádat Městskou policii Praha 3 o zabezpečení (uzavření) chodníku vymezovací páskou (www.mppraha.cz)

Chodci i parkující, by zároveň měli být přepraveni na nečekané a někdy velmi nebezpečné překvapení shora (rampouchy, příval těžkého sněhu, apod.).

Zvýšené opatrnosti je třeba dbát, dokud sníh z ulic a střech zcela nezmizí (pozor i na ranní náledí při oblevě).

Důležité kontakty: