Pohyb psů ve veřejné zeleni na území městské části Praha 3 je upraven vyhláškou hl. m.Prahy č. 6/2001 Sb.HMP, o ochraně veřejné zeleně, a usnesením Rady městské části  č. 517 ze dne 28. 8. 2013.

Vyhláška stanoví, že ve veřejné zeleni je zakázáno nechat volně pobíhat psy (§ 3 odst. 1 a 2). Výjimku z tohoto zákazu může povolit vlastník pozemku (§ 3 odst. 3), což je řešeno usnesením RMČ. Zvláštní postavení má vrch Vítkov jako městská zeleň I. kategorie, řešení pohybu psů je zde v kompetenci hlavního města Prahy.

 

Lokality, kde je volný pohyb psů povolen výjimkou dle usnesení RMČ č.234/2001
vrch sv. Kříže – k. ú. Žižkov, parcely č. 1780/1 - od 1. 5. do 31. 10. východní část parcely, od 1. 11. do 30. 4. vyjma prostoru dětského hřiště na dolním svahu
Hollarovo náměstí – k. ú. Vinohrady, parcela č. 3796
Židovské Pece – k. ú. Žižkov, parcely č. 3566/1, 3566/12 - od 1. 5. do 31. 10. jižní část parcely č. 3566/1 a parcela 3566/12, v období od 1. 11. do 30. 4. parcely č. 3566/1 a 3566/12
park Pražačka  - k. ú. Žižkov, parcela č. 2200
vnitrobloky Koněvova – plocha ohraničená domy Koněvova 103 – 101, Nad Ohradou 2 a prodejnou Pražačka (nyní LIDL), k. ú. Žižkov, parcela č. 2183/37
park U Kněžské louky – k. ú. Žižkov, parcela č. 2639/172
Kněžská luka – k. ú. Žižkov, parcely č. 2764/1,2799/1,2799/3,2799/5, 2799/7, 2799/9, 2799/11, 2799/12, 2799/13, 2799/14, 2799/16, 2799/18
Luční – Křivá – k. ú. Žižkov, parcela č. 2832/1
sídliště Jarov – k. ú. Žižkov,  parcely č. 2922/1, 2931/4, 2931/18, 2931/24, 2931/46, 2931/62, 2931/66, 2931/79, 2931/102, 2931/132, 2931/133, 2931/135, 2931/138, 2931/149, 2931/152, 2931/174, 2931/179, 2931/184, 2931/186, 2931/190, 2931/194, 2931/198, 2931/203, 2931/206, 2931/210, 2931/214, 2931/221, 2931/226, 2931/229, 2931/239
sídliště Habrová – k. ú. Žižkov, parcely č. 2922/18, 2922/20, 2922/22, 2922/27, 2922/29, 2922/32.
+ některé části parku na vrchu Vítkov, který je ve správě hlavního města Prahy.
Lokality, kde je volný pohyb psů zakázán
nám. Jiřího z Poděbrad
Škroupovo nám. 
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Barikád
park Ohrada
park před FC Viktoria
nám. W. Churchilla
vnitroblok Bezovka (za prodejnou Albert) včetně zeleně před domy Ondříčkova 31-37
park Parukářka (mezi ulicemi Jeseniova a Na Parukářce)
park u Vinohradské nemocnice 
vnitroblok Za Žižkovskou vozovnou – Koněvova – Loudova – Biskupcova
vnitroblok Na Vápence – Koněvova – Viklefova – Biskupcova
vnitroblok Biskupcova – Viklefova – Jeseniova – Na Vápence
část parku u nákladového nádraží
+ některé části parku na vrchu Vítkov, který je ve správě hlavního města Prahy.
Lokality, kde je zakázán vstup se psy
park Rajská zahrada
všechna dětská hřiště – samostatná nebo nacházející se v parcích a jiných plochách zeleně.
parčík v Kouřimské ulici - oplocená část

 Poznámky:

Pokud jde o ochranu veřejné zeleně, fyzický stav v mnoha případech neodpovídá pojetí vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/2001 Sb. HMP. Zatímco vyhláška stanoví ochranu pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „zeleň“, „zeleň v zástavbě“ a „ostatní veřejná zeleň“, ve skutečnosti některé plochy, na kterých zeleň ve skutečnosti je, jsou v katastru vedeny jako pozemky s jiným využitím nebo jsou součástí takových pozemků – např. „jiná plocha“, „ostatní komunikace“, „staveniště“ apod.

Z toho vyplývá, že vyhláškou jsou chráněny pouze pozemky  vedené jako veřejná zeleň v katastru nemovitostí, mnohé pozemky, na kterých zeleň je, tuto ochranu nemají. Tomu odpovídá i usnesení RMČ č. 517/2013, které řeší udělení výjimky pouze na pozemcích vedených jako zeleň.

V současné době se připravuje nová vyhlášla hl. m. Prahy, ve které zřejmě bude zakotvena ochrana zeleně podle skutečného stavu a nikoli podle katastru nemovitostí.