Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.

⟶ Informace k počtu velkoobjemových kontejnerů v roce 2021

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

duben 2021

stanoviště

datum od do
Přemyslovská x Sudoměřská 01.04.2021 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 03.04.2021 9:00 13:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 03.04.2021 10:00 14:00
Koněvova x V Jezerách 06.04.2021 14:00 18:00
Tachovské náměstí 08.04.2021 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 10.04.2021 9:00 13:00
nám. Barikád 10.04.2021 10:00 14:00
Na Vrcholu x V Domově 13.04.2021 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 15.04.2021 15:00 19:00
Jeseniova 143 17.04.2021 9:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 17.04.2021 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 20.04.2021 14:00 18:00
Sudoměřská x Křišťanova 22.04.2021 15:00 19:00
Křivá 15 24.04.2021 9:00 13:00
V Zahrádkách x Květinková 24.04.2021 10:00 14:00

květen 2021

stanoviště datum od do
Přemyslovská x Sudoměřská 06.05.2021 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 08.05.2021 9:00 13:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 08.05.2021 10:00 14:00
Koněvova x V Jezerách 11.05.2021 14:00 18:00
Tachovské náměstí 13.05.2021 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 15.05.2021 9:00 13:00
nám. Barikád 15.05.2021 10:00 14:00
Na Vrcholu x V Domově 18.05.2021 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 20.05.2021 15:00 19:00
Jeseniova 143 22.05.2021 9:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 22.05.2021 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 25.05.2021 14:00 18:00
Sudoměřská x Křišťanova 27.05.2021 15:00 19:00
Křivá 15 29.05.2021 9:00 13:00
V Zahrádkách x Květinková 29.05.2021 10:00 14:00

Kontakty:

  • Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. (tel.: 296 339 909 nebo +420 296 339 912).
  • Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí tel. +420 222 116 383

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy ⟶


Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 2021

1. pololetí

stanoviště datum od do
Pod Vrcholem x Na Balkáně 11. 4. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 11. 4. 2021 09:00 12:00
Šrobárova x Květná 18. 4. 2021 13:00 16:00
Jeseniova 143 18. 4. 2021 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 25. 4. 2021 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 2. 5. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 2. 5. 2021 09:00 12:00
Šrobárova x Květná  9. 5. 2021 13:00 16:00
Jeseniova 143  9. 5.2021 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 16. 5.2021 13:00 16:00

2. pololetí

stanoviště datum od do
Pod Vrcholem x Na Balkáně 12. 9. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 19. 9. 2021 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 26. 9. 2021 13:00 16:00
Jeseniova 143  3. 10. 2021 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 10. 10. 2021 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 17. 10. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 24. 10. 2021 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 14. 11. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 14. 11. 2021 09:00 12:00
Šrobárova x Květná 21. 11. 2021 13:00 16:00
Jeseniova 143 21. 11. 2021 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 28. 11. 2021 13:00 16:00

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
  • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383