VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor ochrany životního prostředí

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.

Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:

 • Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. (tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).
 • Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí (tel. 222 116 383, 222 116 387)

srpen 2019

stanoviště datum od do
Kostnické náměstí x Blahníkova 1.8.2019 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 3.8.2019 9:00 13:00
Jeseniova 143 3.8.2019 10:00 14:00
Přemyslovská x Orlická 6.8.2019 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 6.8.2019 14:00 18:00
Křivá 15 7.8.2019 13:00 17:00
Přemyslovská x Sudoměřská 7.8.2019 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 8.8.2019 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 10.8.2019 9:00 13:00
Ambrožova x Malešická 10.8.2019 10:00 14:00
Koněvova x V Jezerách 13.8.2019 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 13.8.2019 14:00 18:00
Tachovské náměstí 14.8.2019 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 14.8.2019 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 15.8.2019 15:00 19:00
nám. Barikád 17.8.2019 9:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 17.8.2019 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 20.8.2019 13:00 17:00
Jeseniova 143 20.8.2019 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 21.8.2019 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 21.8.2019 15:00 19:00
Křivá 15 22.8.2019 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 24.8.2019 9:00 13:00
U Rajské zahrady x Vlkova 24.8.2019 10:00 14:00
V Zahrádkách x Květinková 27.8.2019 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 27.8.2019 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 28.8.2019 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 28.8.2019 15:00 19:00
Tachovské náměstí 29.8.2019 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 31.8.2019 9:00 13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 31.8.2019 10:00 14:00

září 2019

stanoviště datum od do
nám. Barikád 3.9.2019 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 3.9.2019 14:00 18:00
Buková x Pod Lipami 4.9.2019 13:00 17:00
Jeseniova 143 4.9.2019 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 5.9.2019 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 7.9.2019 9:00 13:00
Křivá 15 7.9.2019 10:00 14:00
Přemyslovská x Sudoměřská 10.9.2019 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 10.9.2019 14:00 18:00
V Zahrádkách x Květinková 11.9.2019 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 11.9.2019 15:00 19:00
Koněvova x V Jezerách 12.9.2019 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 14.9.2019 9:00 13:00
Tachovské náměstí 14.9.2019 10:00 14:00
Na Vrcholu x V Domově 17.9.2019 13:00 17:00
nám. Jiřího z Lobkovic 17.9.2019 14:00 18:00
nám. Barikád 18.9.2019 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 18.9.2019 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 19.9.2019 15:00 19:00
Jeseniova 143 21.9.2019 9:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 21.9.2019 10:00 14:00
Sudoměřská x Křišťanova 24.9.2019 13:00 17:00
Křivá 15 24.9.2019 14:00 18:00
Přemyslovská x Sudoměřská 25.9.2019 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 25.9.2019 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 26.9.2019 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 28.9.2019 9:00 13:00
Koněvova x V Jezerách 28.9.2019 10:00 14:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy 


Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

 • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
 • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

2. pololetí 2019

místo uložení datum od do
Šrobárova x Květná 14.9.2019 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 14.9.2019 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 15.9.2019 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 22.9.2019 13:00 16:00
Jeseniova 143 21.9.2019 9:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 21.9.2019 13:00 16:00
Přemyslovská - Orlická 22.9.2019 9:00 12:00
náměstí Barikád 22.9.2019 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 19.10.2019 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 19.10.2019 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 20.10.2019 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 20.10.2019 13:00 16:00
Jeseniova 143 26.10.2019 9:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 26.10.2019 13:00 16:00
Přemyslovská - Orlická 27.10.2019 9:00 12:00
náměstí Barikád 27.10.2019 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 16.11.2019 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 16.11.2019 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 16.11.2019 13:00 16:00
Na Vackově x Pod Jarovem 9.11.2019 13:00 16:00
Jeseniova 143 23.11.2019 9:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 23.11.2019 13:00 16:00
Přemyslovská - Orlická 30.11.2019 9:00 12:00
náměstí Barikád 30.11.2019 13:00 16:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387


Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na území Prahy 3 v roce 2019

Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech. o Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů bez víkendů o Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů o víkendech V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat ! Seznam odebíraných nebezpečných odpadů. Mobilní svoz organizuje odbor ochrany prostředí, odd. odpadů Magistrátu hl. m. Prahy - tel.: 236 004 221.

trasa A

ÚTERÝ 5. března 2019, SOBOTA 1. června 2019, UTERÝ 3. září 2019 a UTERÝ 19. listopadu 2019

stanoviště pondělí–pátek sobota
1. křižovatka ul. nam. Jiřiho z Lobkovic × Slezska  15.00 – 15.20  8.00 – 8.20
2. křižovatka ul. Slezska × Perunova  15.30 – 15.50  8.30 – 8.50
3. ul. Ondřičkova (u parku – Žižkovo nam.)  16.00 – 16.20  9.00 – 9.20
4. Kostnicke nam.  16.30 – 16.50  9.30 – 9.50
5. křižovatka ul. nam. Barikad × Rohačova  17.10 – 17.30  10.10 – 10.30
6. křižovatka ul. Loudova × Koněvova  17.40 – 18.00  10.40 – 11.00
7. křižovatka ul. Květinkova × V Zahradkach  18.10 – 18.30  11.10 – 11.30
8. křižovatka ul. Na Vrcholu × V Domově  18.40 – 19.00  11.40 – 12.00

trasa B

SOBOTA 6. dubna 2019, STŘEDA 10. července 2019 a ÚTERÝ 8. října 2019

stanoviště pondělí–pátek sobota
1. křižovatka ul. Na Balkaně x Hranični 15.00 – 15.20 8.00 – 8.20
2. ul. Křiva před č. 15  15.30 – 15.50 8.30 – 8.50
3. křižovatka ul. Osikova × Habrova  16.00 – 16.20  9.00 – 9.20
4. křižovatka ul. Ambrožova × Malešicka  16.30 – 16.50  9.30 – 9.50
5. křižovatka ul. Rokycanova × Sabinova  17.10 – 17.30  10.10 – 10.30
6. křižovatka ul. U Rajske Zahrady × Vlkova  17.40 – 18.00  10.40 – 11.00
7. křižovatka ul. Zvonařova × Škroupovo nam.  18.10 – 18.30  11.10 – 11.30
8. křižovatka ul. Soběslavska × Hollarovo nam.  18.40 – 19.00  11.40 – 12.00

svozové vozidlo

V letech 2019-2021 by měla službu zajišťovat spol. AQUATEST a.s., IČO: 44794843, která byla vybrána Radou HMP jako vítězný účastník otevřeného výběrového řízení. Z toho důvodu se mění i kontaktní telefony na obsluhu svozových aut, nové kontaktní telefony jsou: 601 389 243, 731 451 582.

Mobilní (zastávkový) sběr - každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech.Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích. Informujte o této novince prosím ve svých zpravodajích MČ.

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat!

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory
 • potravinářské oleje z domácností (v uzavřených PET lahvích)

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 004 221.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Více informací zde.


Umístění kontejnerů na elektroodpad

Pitterova, za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert
Tachovské náměstí

Sběr použitých baterií

MČ Praha 3 má tři sběrná místa určená ke sběru použitých baterií a to ve vestibulu hlavního vchodu do radnice z Havlíčkova náměstí 9, z vestibulu vchodu z Lipanské 11 a na vrátnici Seifertova 51.

Do sběrných válců nosí použité baterie jak úředníci a zaměstnanci radnice, tak občané z blízkého okolí.
Třídění použitých baterií je velice snadné. Stačí je pravidelně odkládat a čas od času odnést na jedno ze sběrných míst. S tříděním baterií vám pomůže sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci České republiky vám bude doručena  přímo do schránky. Vybírat lze ze tří standardních barevných variant - modré, růžové a zelené. Navíc je v nabídce také limitovaná edice s vodním motivem. V českých domácnostech je těchto boxů již více než 150 tisíc a i díky nim počet zpětně odebraných baterií v ČR každoročně roste.

Na adrese www.mapa.ecobat.cz  připravila společnost Ecobat interaktivní mapu sběrných míst použitých baterií. Ta umožňuje vyhledávat nejbližší sběrný box či dvůr na běžné i speciální baterie


Umístění kontejnerů na použitý textil a obuv

Prokopova 4, ve dvoře

Kontejnery jsou spravovány Diakonií Broumov. Další textilní kontejnery, také uvedené na mapovém portálu, jsou spravovány firmami POTEX.cz, Help Tex, z.s. a TextilEco, a.s.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad

V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.