Použitý olej z kuchyně nepatří do kanalizace! více zde

Městské části Praha 3 se podařilo vyjednat přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (tzv. BIO-VOK) pro Prahu 3 i na listopad 2020 (listí, větve, tráva, plevel, obsah květinových truhlíků…) → obsah nekončí ve spalovně, ale na kompostárně. TERMÍNY ZDE

Praha hledá způsoby, jak zlepšit městské služby v oblasti objemného odpadu. Pomozte nám prosím a dejte městu zpětnou vazbu prostřednictvím tohoto dotazníku.
 

VOK jsou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor ochrany životního prostředí

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.

Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.


Kontakty:

  • Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. (tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).
  • Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí (tel. 222 116 383)

leden 2021

Upozornění: Stanoviště na Tachovském náměstí je od září 2020 přesunnuto nově na Prokopovo náměstí vedle podzemního stanoviště na tříděný odpad.

stanoviště datum od do
Přemyslovská x Sudoměřská 07.01.2021 15:00

19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 09.01.2021 09:00 13:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 09.01.2021 10:00 14:00
Tachovské náměstí 14.01.2021 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 16.01.2021 09:00 13:00
nám. Barikád 16.01.2021 10:00 14:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 21.01.2021 15:00 19:00
Jeseniova 143 23.01.2021 09:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 23.01.2021 10:00 14:00
Sudoměřská x Křišťanova 28.01.2021 15:00 19:00

únor 2021

stanoviště datum od do
Přemyslovská x Sudoměřská 04.02.2021 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 06.02.2021 09:00 13:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 06.02.2021 10:00 14:00
Tachovské náměstí 11.02.2021 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 13.02.2021 09:00 13:00
nám. Barikád 13.02.2021 10:00 14:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 18.02.2021 15:00 19:00
Jeseniova 143 20.02.2021 09:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 20.02.2021 10:00 14:00
Sudoměřská x Křišťanova 25.02.2021 15:00 19:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy 


Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 2021

1. pololetí

stanoviště datum od do
Pod Vrcholem x Na Balkáně 11. 4. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 11. 4. 2021 09:00 12:00
Šrobárova x Květná 18. 4. 2021 13:00 16:00
Jeseniova 143 18. 4. 2021 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 25. 4. 2021 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 2. 5. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 2. 5. 2021 09:00 12:00
Šrobárova x Květná  9. 5. 2021 13:00 16:00
Jeseniova 143  9. 5.2021 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 16. 5.2021 13:00 16:00

2. pololetí

stanoviště datum od do
Pod Vrcholem x Na Balkáně 12. 9. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 19. 9. 2021 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 26. 9. 2021 13:00 16:00
Jeseniova 143  3. 10. 2021 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 10. 10. 2021 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 17. 10. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 24. 10. 2021 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 14. 11. 2021 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 14. 11. 2021 09:00 12:00
Šrobárova x Květná 21. 11. 2021 13:00 16:00
Jeseniova 143 21. 11. 2021 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 28. 11. 2021 13:00 16:00

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
  • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383