VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor ochrany životního prostředí

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.

Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.


Kontakty:

  • Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. (tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).
  • Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí (tel. 222 116 383, 222 116 387)

únor 2020

stanoviště datum od do
Křivá 15 1.2.2020 09:00 13:00
Přemyslovská x Sudoměřská 1.2.2020 10:00 14:00
U Rajské zahrady x Vlkova 4.2.2020 13:00 17:00
V Zahrádkách x Květinková 4.2.2020 14:00 18:00
Ambrožova x Malešická 5.2.2020 13:00 17:00
Koněvova x V Jezerách 5.2.2020 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 6.2.2020 15:00 19:00
Tachovské náměstí 8.2.2020 09:00 13:00
Na Vrcholu x V Domově 8.2.2020 10:00 14:00
nám. Jiřího z Lobkovic 11.2.2020 13:00 17:00
nám. Barikád 11.2.2020 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 12.2.2020 13:00 17:00
Buková x Pod Lipami 12.2.2020 15:00 19:00
Jeseniova 143 13.2.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 15.2.2020 09:00 13:00
Sudoměřská x Křišťanova 15.2.2020 10:00 14:00
Křivá 15 18.2.2020 13:00 17:00
Přemyslovská x Sudoměřská 18.2.2020 14:00 18:00
U Rajské zahrady x Vlkova 19.2.2020 13:00 17:00
V Zahrádkách x Květinková 19.2.2020 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 20.2.2020 15:00 19:00
Koněvova x V Jezerách 22.2.2020 09:00 13:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 22.2.2020 10:00 14:00
Tachovské náměstí 25.2.2020 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 25.2.2020 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 26.2.2020 13:00 17:00
nám. Barikád 26.2.2020 15:00 19:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 27.2.2020 15:00 19:00

březen 2020

stanoviště datum od do
Buková x Pod Lipami 3.3.2020 13:00 17:00
Jeseniova 143 3.3.2020 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 4.3.2020 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 4.3.2020 15:00 19:00
Křivá 15 5.3.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 6.3.2020 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 6.3.2020 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 7.3.2020 09:00 13:00
Ambrožova x Malešická 7.3.2020 10:00 14:00
Koněvova x V Jezerách 10.3.2020 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 10.3.2020 14:00 18:00
Tachovské náměstí 11.3.2020 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 11.3.2020 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 12.3.2020 15:00 19:00
nám. Barikád 14.3.2020 09:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 14.3.2020 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 17.3.2020 13:00 17:00
Jeseniova 143 17.3.2020 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 18.3.2020 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 18.3.2020 15:00 19:00
Křivá 15 19.3.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 21.3.2020 09:00 13:00
U Rajské zahrady x Vlkova 21.3.2020 10:00 14:00
V Zahrádkách x Květinková 24.3.2020 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 24.3.2020 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 25.3.2020 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 25.3.2020 15:00 19:00
Tachovské náměstí 26.3.2020 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 28.3.2020 09:00 13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 28.3.2020 10:00 14:00
nám. Barikád 31.3.2020 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 31.3.2020 14:00 18:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy 


Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad

Harmonogram termínů přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (BIO VOK) bude k dispozici až od dubna 2020. Děkujeme za pochopení!

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
  • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

2. pololetí 2019

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387