Praha hledá způsoby, jak zlepšit městské služby v oblasti objemného odpadu. Pomozte nám prosím a dejte městu zpětnou vazbu prostřednictvím tohoto dotazníku.
 

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor ochrany životního prostředí

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.

Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.


Kontakty:

  • Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. (tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).
  • Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí (tel. 222 116 383, 222 116 387)

červenec 2020

stanoviště datum od do
Tachovské náměstí 01.07.2020 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 01.07.2020 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 02.07.2020 15:00 19:00
nám. Barikád 04.07.2020 09:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 04.07.2020 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 07.07.2020 13:00 17:00
Jeseniova 143 07.07.2020 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 08.07.2020 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 08.07.2020 15:00 19:00
Křivá 15 09.07.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 11.07.2020 09:00 13:00
U Rajské zahrady x Vlkova 11.07.2020 10:00 14:00
V Zahrádkách x Květinková 14.07.2020 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 14.07.2020 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 15.07.2020 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 15.07.2020 15:00 19:00
Tachovské náměstí 16.07.2020 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 18.07.2020 09:00 13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 18.07.2020 10:00 14:00
nám. Barikád 21.07.2020 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 21.07.2020 14:00 18:00
Buková x Pod Lipami 22.07.2020 13:00 17:00
Jeseniova 143 22.07.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 23.07.2020 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 25.07.2020 09:00 13:00
Křivá 15 25.07.2020 10:00 14:00
Přemyslovská x Sudoměřská 28.07.2020 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 28.07.2020 14:00 18:00
V Zahrádkách x Květinková 29.07.2020 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 29.07.2020 15:00 19:00
Koněvova x V Jezerách 30.07.2020 15:00 19:00

 

srpen 2020

stanoviště datum od do
Soběslavská x Hollarovo náměstí 01.08.2020 09:00 13:00
Tachovské náměstí 01.08.2020 10:00 14:00
Na Vrcholu x V Domově 04.08.2020 13:00 17:00
nám. Jiřího z Lobkovic 04.08.2020 14:00 18:00
nám. Barikád 05.08.2020 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 05.08.2020 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 06.08.2020 15:00 19:00
Jeseniova 143 08.08.2020 09:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 08.08.2020 10:00 14:00
Sudoměřská x Křišťanova 11.08.2020 13:00 17:00
Křivá 15 11.08.2020 14:00 18:00
Přemyslovská x Sudoměřská 12.08.2020 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 12.08.2020 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 13.08.2020 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 15.08.2020 09:00 13:00
Koněvova x V Jezerách 15.08.2020 10:00 14:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 18.08.2020 13:00 17:00
Tachovské náměstí 18.08.2020 14:00 18:00
Na Vrcholu x V Domově 19.08.2020 13:00 17:00
nám. Jiřího z Lobkovic 19.08.2020 15:00 19:00
nám. Barikád 20.08.2020 15:00 19:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 22.08.2020 09:00 13:00
Buková x Pod Lipami 22.08.2020 10:00 14:00
Jeseniova 143 25.08.2020 13:00 17:00
Přemyslovská x Orlická 25.08.2020 14:00 18:00
Sudoměřská x Křišťanova 26.08.2020 13:00 17:00
Křivá 15 26.08.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 27.08.2020 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 29.08.2020 09:00 13:00
V Zahrádkách x Květinková 29.08.2020 10:00 14:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy 


Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 2020

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
  • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
stanoviště datum od do
Na Vackově x Pod Jarovem 09.05.2020 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 16.05.2020 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 17.05.2020 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 23.05.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 23.05.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 24.05.2020 09:00 12:00
Šrobárova x Květná 20.06.2020 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 20.06.2020 09:00 12:00
Jilmová x Na Vápence 21.06.2020 09:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 21.06.2020 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 27.06.2020 09:00 12:00
Přemyslovská x Orlická 28.06.2020 09:00 12:00
nám. Barikád 28.06.2020 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 12.09.2020 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 12.09.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 13.09.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 19.09.2020 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 19.09.2020 13:00 16:00
Přemyslovská x Orlická 20.09.2020 09:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 20.09.2020 13:00 16:00
nám. Barikád 20.09.2020 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 17.10.2020 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 17.10.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 18.10.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 24.10.2020 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 24.10.2020 13:00 16:00
Přemyslovská x Orlická 25.10.2020 09:00 12:00
nám. Barikád 25.10.2020 13:00 16:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387