Upozornění na aktuální omezení některých služeb v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy — čtěte více

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor ochrany životního prostředí

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.

Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.


Kontakty:

  • Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. (tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).
  • Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí (tel. 222 116 383, 222 116 387)

březen 2020

stanoviště datum od do
Buková x Pod Lipami 3.3.2020 13:00 17:00
Jeseniova 143 3.3.2020 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 4.3.2020 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 4.3.2020 15:00 19:00
Křivá 15 5.3.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 6.3.2020 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 6.3.2020 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 7.3.2020 09:00 13:00
Ambrožova x Malešická 7.3.2020 10:00 14:00
Koněvova x V Jezerách 10.3.2020 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 10.3.2020 14:00 18:00
Tachovské náměstí 11.3.2020 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 11.3.2020 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 12.3.2020 15:00 19:00
nám. Barikád 14.3.2020 09:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 14.3.2020 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 17.3.2020 13:00 17:00
Jeseniova 143 17.3.2020 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 18.3.2020 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 18.3.2020 15:00 19:00
Křivá 15 19.3.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 21.3.2020 09:00 13:00
U Rajské zahrady x Vlkova 21.3.2020 10:00 14:00
V Zahrádkách x Květinková 24.3.2020 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 24.3.2020 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 25.3.2020 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 25.3.2020 15:00 19:00
Tachovské náměstí 26.3.2020 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 28.3.2020 09:00 13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 28.3.2020 10:00 14:00
nám. Barikád 31.3.2020 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 31.3.2020 14:00

18:00

duben 2020

stanoviště datum od do
nám. Barikád 1.4.2020 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 1.4.2020 15:00 19:00
Jeseniova 143 2.4.2020 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 3.4.2020 13:00 17:00
Přemyslovská x Orlická 3.4.2020 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 4.4.2020 09:00 13:00
Křivá 15 4.4.2020 10:00 14:00
Přemyslovská x Sudoměřská 7.4.2020 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 7.4.2020 14:00 18:00
V Zahrádkách x Květinková 8.4.2020 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 8.4.2020 15:00 19:00
Koněvova x V Jezerách 9.4.2020 15:00 19:00
Zvěřinova 10.4.2020 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 11.4.2020 09:00 13:00
Tachovské náměstí 11.4.2020 10:00 14:00
Na Vrcholu x V Domově 14.4.2020 13:00 17:00
nám. Jiřího z Lobkovic 14.4.2020 14:00 18:00
nám. Barikád 15.4.2020 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 15.4.2020 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 16.4.2020 15:00 19:00
Jeseniova 143 18.4.2020 09:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 18.4.2020 10:00 14:00
Sudoměřská x Křišťanova 21.4.2020 13:00 17:00
Křivá 15 21.4.2020 14:00 18:00
Přemyslovská x Sudoměřská 22.4.2020 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 22.4.2020 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 23.4.2020 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 25.4.2020 09:00 13:00
Koněvova x V Jezerách 25.4.2020 10:00 14:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 28.4.2020 13:00 17:00
Tachovské náměstí 28.4.2020 14:00 18:00
Na Vrcholu x V Domově 29.4.2020 13:00 17:00
nám. Jiřího z Lobkovic 29.4.2020 15:00 19:00
nám. Barikád 30.4.2020 15:00 19:00

květen 2020

stanoviště datum od

do

Kostnické náměstí x Blahníkova 2.5.2020 09:00 13:00
Buková x Pod Lipami 2.5.2020 10:00 14:00
Jeseniova 143 5.5.2020 13:00 17:00
Přemyslovská x Orlická 5.5.2020 14:00 18:00
Sudoměřská x Křišťanova 6.5.2020 13:00 17:00
Křivá 15 6.5.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 7.5.2020 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 9.5.2020 09:00 13:00
V Zahrádkách x Květinková 9.5.2020 10:00 14:00
Ambrožova x Malešická 12.5.2020 13:00 17:00
Koněvova x V Jezerách 12.5.2020 14:00 18:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 13.5.2020 13:00 17:00
Tachovské náměstí 13.5.2020 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 14.5.2020 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 16.5.2020 09:00 13:00
nám. Barikád 16.5.2020 10:00 14:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 19.5.2020 13:00 17:00
Buková x Pod Lipami 19.5.2020 14:00 18:00
Jeseniova 143 20.5.2020 13:00 17:00
Přemyslovská x Orlická 20.5.2020 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 21.5.2020 15:00 19:00
Křivá 15 23.5.2020 09:00 13:00
Přemyslovská x Sudoměřská 23.5.2020 10:00 14:00
U Rajské zahrady x Vlkova 26.5.2020 13:00 17:00
V Zahrádkách x Květinková 26.5.2020 14:00 18:00
Ambrožova x Malešická 27.5.2020 13:00 17:00
Koněvova x V Jezerách 27.5.2020 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 28.5.2020 15:00 19:00
Tachovské náměstí 30.5.2020 09:00 13:00
Na Vrcholu x V Domově 30.5.2020 10:00 14:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy 


Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 2020

Harmonogram termínů přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (BIO VOK) bude k dispozici až od dubna 2020. Děkujeme za pochopení!

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
  • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
stanoviště datum od do
Pod Vrcholem x Na Balkáně 04.04.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 05.04.2020 09:00 12:00
Šrobárova x Květná 19.04.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 19.04.2020 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 26.04.2020 09:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 09.05.2020 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 16.05.2020 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 17.05.2020 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 23.05.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 23.05.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 24.05.2020 09:00 12:00
Šrobárova x Květná 20.06.2020 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 20.06.2020 09:00 12:00
Jilmová x Na Vápence 21.06.2020 09:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 21.06.2020 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 27.06.2020 09:00 12:00
Přemyslovská x Orlická 28.06.2020 09:00 12:00
nám. Barikád 28.06.2020 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 12.09.2020 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 12.09.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 13.09.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 19.09.2020 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 19.09.2020 13:00 16:00
Přemyslovská x Orlická 20.09.2020 09:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 20.09.2020 13:00 16:00
nám. Barikád 20.09.2020 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 17.10.2020 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 17.10.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 18.10.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 24.10.2020 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 24.10.2020 13:00 16:00
Přemyslovská x Orlická 25.10.2020 09:00 12:00
nám. Barikád 25.10.2020 13:00 16:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387