Praha hledá způsoby, jak zlepšit městské služby v oblasti objemného odpadu. Pomozte nám prosím a dejte městu zpětnou vazbu prostřednictvím tohoto dotazníku.
 

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor ochrany životního prostředí

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.

Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.


Kontakty:

  • Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. (tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).
  • Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí (tel. 222 116 383, 222 116 387)

září 2020

Upozornění: Stanoviště na Tachovském náměstí je od září 2020 přesunnuto nově na Prokopovo náměstí vedle podzemního stanoviště na tříděný odpad.

stanoviště datum Od Do
Ambrožova x Malešická 01.09.2020 13:00 17:00
Koněvova x V Jezerách 01.09.2020 14:00 18:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 02.09.2020 13:00 17:00
Prokopovo náměstí 02.09.2020 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 03.09.2020 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 05.09.2020 09:00 13:00
nám. Barikád 05.09.2020 10:00 14:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 08.09.2020 13:00 17:00
Buková x Pod Lipami 08.09.2020 14:00 18:00
Jeseniova 143 09.09.2020 13:00 17:00
Přemyslovská x Orlická 09.09.2020 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 10.09.2020 15:00 19:00
Křivá 15 12.09.2020 09:00 13:00
Přemyslovská x Sudoměřská 12.09.2020 10:00 14:00
U Rajské zahrady x Vlkova 15.09.2020 13:00 17:00
V Zahrádkách x Květinková 15.09.2020 14:00 18:00
Ambrožova x Malešická 16.09.2020 13:00 17:00
Koněvova x V Jezerách 16.09.2020 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 17.09.2020 15:00 19:00
Prokopovo náměstí 19.09.2020 09:00 13:00
Na Vrcholu x V Domově 19.09.2020 10:00 14:00
nám. Jiřího z Lobkovic 22.09.2020 13:00 17:00
nám. Barikád 22.09.2020 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 23.09.2020 13:00 17:00
Buková x Pod Lipami 23.09.2020 15:00 19:00
Jeseniova 143 24.09.2020 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 26.09.2020 09:00 13:00
Sudoměřská x Křišťanova 26.09.2020 10:00 14:00
Křivá 15 29.09.2020 13:00 17:00
Přemyslovská x Sudoměřská 29.09.2020 14:00 18:00
U Rajské zahrady x Vlkova 30.09.2020 13:00 17:00
V Zahrádkách x Květinková 30.09.2020 15:00 19:00

říjen 2020

stanoviště datum od do
Ambrožova x Malešická 01.10.2020 15:00 19:00
Koněvova x V Jezerách 03.10.2020 09:00 13:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 03.10.2020 10:00 14:00
Prokopovo náměstí 06.10.2020 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 06.10.2020 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 07.10.2020 13:00 17:00
nám. Barikád 07.10.2020 15:00 19:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 08.10.2020 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 10.10.2020 09:00 13:00
Jeseniova 143 10.10.2020 10:00 14:00
Přemyslovská x Orlická 13.10.2020 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 13.10.2020 14:00 18:00
Křivá 15 14.10.2020 13:00 17:00
Přemyslovská x Sudoměřská 14.10.2020 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 15.10.2020 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 17.10.2020 09:00 13:00
Ambrožova x Malešická 17.10.2020 10:00 14:00
Koněvova x V Jezerách 20.10.2020 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 20.10.2020 14:00 18:00
Prokopovo náměstí 21.10.2020 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 21.10.2020 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 22.10.2020 15:00 19:00
nám. Barikád 24.10.2020 09:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 24.10.2020 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 27.10.2020 13:00 17:00
Jeseniova 143 27.10.2020 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 29.10.2020 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 31.10.2020 09:00 13:00
Křivá 15 31.10.2020 10:00 14:00

 

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy 


Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 2020

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
  • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
stanoviště datum od do
Na Vackově x Pod Jarovem 09.05.2020 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 16.05.2020 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 17.05.2020 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 23.05.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 23.05.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 24.05.2020 09:00 12:00
Šrobárova x Květná 20.06.2020 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 20.06.2020 09:00 12:00
Jilmová x Na Vápence 21.06.2020 09:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 21.06.2020 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 27.06.2020 09:00 12:00
Přemyslovská x Orlická 28.06.2020 09:00 12:00
nám. Barikád 28.06.2020 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 12.09.2020 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 12.09.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 13.09.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 19.09.2020 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 19.09.2020 13:00 16:00
Přemyslovská x Orlická 20.09.2020 09:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 20.09.2020 13:00 16:00
nám. Barikád 20.09.2020 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 17.10.2020 09:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 17.10.2020 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 18.10.2020 09:00 12:00
Jeseniova 143 24.10.2020 09:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 24.10.2020 13:00 16:00
Přemyslovská x Orlická 25.10.2020 09:00 12:00
nám. Barikád 25.10.2020 13:00 16:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387