Informace o nejbližších sběrných dvorech pro občany Prahy 3.

Sběrný dvůr pro Prahu 3

  • SD Malešická 74, v areálu Vackov (mezi čerpací stanicí Shell a Penny Marketem)
  • stránky provozovny: www.ave.cz

 

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. uvedla v létě 2012 do provozu nový sběrný dvůr Hl. m. Prahy. Nachází se v ulici Malešická ev.č. 74, v areálu Vackov (mezi čerpací stanicí Shell a Penny Marketem). Sběrný dvůr slouží obyvatelům Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů. Po předložení občanského průkazu s trvalým bydlištěm v Praze je zde možné zdarma odložit objemné odpady, stavební odpad do 1 m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady (barvy, rozpouštědla, baterie atd.) a vyřazená elektrická a elektronická zařízení.


Pro Prahu 3 jsou dalšími nejbližšími sběrnými dvory hl. m. Prahy:

  • SD Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany (cca 600m od křižovatky Koněvova/Spojovací); tel.: 284 098 581
  • SD Voctářova, Praha 8 – Libeň (pod Libeňským mostem); tel: 266 007 299

Provozní doba všech sběrných dvorů hl. m. Prahy:
Po – Pá:  830 - 1800 hod. (zimní období 830 - 1700 hod.)
So:  830 - 1500 hod.

  • ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného (tj. objemný odpad – nábytek, zařízení domácnosti; elektrošrot; kovový odpad, dřevený odpad, odpad z údržby zeleně, suť z bytových úprav, papír, sklo, plasty, nebezpečné složky komunálního odpadu..)
  • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik) – platí pro občany s trvalým pobytem v Praze (nutno prokázat se OP)
  • služby podnikatelům a mimopražským občanům za poplatek
  • odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m3 měsíčně)
  • omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max. do 3,5 t
  • v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora za úplatu, více informací zde.