Na území městské části Praha 3 je rozmístěno celkem 130 stanovišť tříděného odpadu. Tato sběrná místa obsahují 532 nádob pro sběr komodit: papír, plasty, čiré a barevné sklo, nápojové kartony a kovy.

Vyhláška o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranství č. 8/2008 vydaná hlavním městem Praha nedovoluje odkládat odpad na volná prostranství, to znamená mimo nádoby k ukládání odpadu určené, přesto je na stanovištích odpadů často velký nepořádek. Hlavní město Praha zajištuje prostřednictvím svozových společností pravidelný úklid všech stanovišť tříděných odpadů.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která zajišťuje provoz spojený s tříděným odpadem na území městské části Praha 3, provádí úklid sběrných míst 5-7 krát týdně. Vzhledem k nepořádku vznikajícímu na stanovištích tříděného odpadu přibývá počet sběrných míst, která se uklízí 2 krát denně po 7 dnů v týdnu. V centrální části území Prahy 3 vyšla firma AVE CZ vstříc požadavku městské části a provádí zde úklid v ranních hodinách, aby byla stanoviště uklizena nejpozději do 9 hodin dopoledne.

Na území hlavního města Prahy jsou desítky sběrných dvorů a sběrných míst, jejichž umístění je uvedeno na webových stránkách hlavního města Prahy a na mapě tříděného odpadu hl. m. Prahy. Přímo na území městské části Praha 3 v areálu Vackov, v ulici Malešická 74, provozuje společnost AVE CZ sběrný dvůr, kde mohou občané odevzdat odpady, které nepatří do nádob na směsný ani tříděný odpad. Jedná se o objemné odpady (nábytek, koberce …), stavební odpady, bioodpady, dřevo, textil, nebezpečné , použitá elektrozařízení v rámci zpětného odběru (lednice, pračky, PC, televize …).

Pro občany Prahy 3 jsou také v průběhu roku na různých místech přistavovány velkoobjemové kontejnery na objemné odpady a v jarní a podzimní sezóně také na bioodpady. Harmonogram svozu je uveden zde.

Podnikatelé a živnostníci často z neznalosti odkládají tříděné odpady do nádob na veřejných stanovištích tříděných odpadů, která jsou určena pouze pro občany. Pokud by si tyto komerční subjekty zajistily svoz odpadu samostatně, jistě by to přispělo k větší čistotě na stanovištích tříděného odpadu, kde jsou nádoby často přeplňovány obaly ze zboží místních obchodníků.