Použitý olej z kuchyně nepatří do kanalizace!

Nádoby na sběr použitých potravinářských olejů z domácností najdete na následujících stanovištích tříděného odpadu:

  • 03/058 Ohrada (J. Želivského/Koněvova)
  • 03/038 Olšanské nám. (Táboritská/Jičínská)
  • 03/145 Velehradská/Vinohradská

Jedná se o označené zelené nádoby objemu 240L s manžetovým vrchním vhozem, do kterých můžete vhazovat POUZE použité potravinářské oleje a tuky z domácností — V PEVNĚ UZAVŘENÝCH PET LÁHVÍCH!

Do nádob nepatří minerální oleje (motorové, apod.), ani jiné odpadky!

Vývoz nádob probíhá cca 1x měsíčně a olej se po vyčištění a dalších úpravách používá jako palivo v zemědělství, v kogeneračních jednotkách apod.


Umístění kontejnerů na hliníkový odpad

V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.

 

Na území městské části Praha 3 je rozmístěno celkem 130 stanovišť tříděného odpadu. Tato sběrná místa obsahují 532 nádob pro sběr komodit: papír, plasty, čiré a barevné sklo, nápojové kartony a kovy. d

Důležitá informace

Z důvodu rekonstrukce a kompletní dopravní uzávěry Koněvovy ulice v úseku od ulice Prokopova po ulici Rokycanova je ode dneška 26.8.2020 do 31.12.2020 dočasně zrušeno veřejné stanoviště tříděného odpadu na Tachovském náměstí, kde nebude možné zajistit vývoz kontejnerů. Po tuto dobu můžete využívat tato nejbližší stanoviště: Prokopovo náměstí (sem je přesunuto i občasné stanoviště kontejneru na velkoobjemový odpad, tzv. VOK), stanoviště Sabinova/Rokycanova a dále stanoviště Lukášova/Koněvova. Děkujeme za pochopení

Vyhláška o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranství č. 8/2008 vydaná hlavním městem Praha nedovoluje odkládat odpad na volná prostranství, to znamená mimo nádoby k ukládání odpadu určené, přesto je na stanovištích odpadů často velký nepořádek. Hlavní město Praha zajištuje prostřednictvím svozových společností pravidelný úklid všech stanovišť tříděných odpadů.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která zajišťuje provoz spojený s tříděným odpadem na území městské části Praha 3, provádí úklid sběrných míst 5-7 krát týdně. Vzhledem k nepořádku vznikajícímu na stanovištích tříděného odpadu přibývá počet sběrných míst, která se uklízí 2 krát denně po 7 dnů v týdnu. V centrální části území Prahy 3 vyšla firma AVE CZ vstříc požadavku městské části a provádí zde úklid v ranních hodinách, aby byla stanoviště uklizena nejpozději do 9 hodin dopoledne.

Na území hlavního města Prahy jsou desítky sběrných dvorů a sběrných míst, jejichž umístění je uvedeno na webových stránkách hlavního města Prahy a na mapě tříděného odpadu hl. m. Prahy. Přímo na území městské části Praha 3 v areálu Vackov, v ulici Malešická 74, provozuje společnost AVE CZ sběrný dvůr, kde mohou občané odevzdat odpady, které nepatří do nádob na směsný ani tříděný odpad. Jedná se o objemné odpady (nábytek, koberce …), stavební odpady, bioodpady, dřevo, textil, nebezpečné , použitá elektrozařízení v rámci zpětného odběru (lednice, pračky, PC, televize …).

Pro občany Prahy 3 jsou také v průběhu roku na různých místech přistavovány velkoobjemové kontejnery na objemné odpady a v jarní a podzimní sezóně také na bioodpady. Harmonogram svozu je uveden zde.

Podnikatelé a živnostníci často z neznalosti odkládají tříděné odpady do nádob na veřejných stanovištích tříděných odpadů, která jsou určena pouze pro občany. Pokud by si tyto komerční subjekty zajistily svoz odpadu samostatně, jistě by to přispělo k větší čistotě na stanovištích tříděného odpadu, kde jsou nádoby často přeplňovány obaly ze zboží místních obchodníků.