Informace pro majitele, správce a bydlící

trideny odpadOd roku 2019 naše radnice spolu s Magistrátem hlavního města Prahy organizuje a podporuje zřizování domovních stanovišť tříděného odpadu. Cílem je maximálně zvýšit komfort třídění a přivést tak k němu i bydlící, kteří doposud odkládali tříditelný odpad do černých domovních popelnic a zároveň zpříjemnit třídění lidem, pro které je to již dávno samozřejmostí.

Zřízení a provoz domovního stanoviště tříděného odpadu je včetně odemykání a zanášky do 50 metrů plně hrazeno z rozpočtu hlavního města. A protože tříditelná složka směsného odpadu v černých popelnicích tvoří až 50 % jeho objemu, znamená to pro Váš dům i nezanedbatelnou úsporu na poplatcích za směsný odpad!

Dalším nezanedbatelným přínosem je odlehčení veřejným stanovištím tříděného odpadu, které by časem mělo přinést spolu s optimalizací četnosti jejich vývozu viditelné zlepšení čistoty ulic v jejich okolí.


Co je třeba udělat, aby se dalo třídit i ve Vašem bytovém domě?

Je to velmi jednoduché — přiloženou žádost, vyplněnou a podepsanou oprávněným zástupcem vlastníka nemovitosti, buď naskenujte a zašlete e-mailem na adresu tridime@praha3.cz nebo originál předejte/zašlete podatelně Úřadu městské části Praha 3 (Havlíčkovo nám. 9 nebo Seifertova 51, podatelna@praha3.cz)

Na případné dotazy Vám rádi odpoví pracovníci OOŽP MČ Praha 3 z odd. správy komunálních služeb buď na adrese tridime@praha3.cz nebo na telefonu +420 222 116 383, +420 222 116 370 nebo +420 222 116 498.


Domovní stanoviště pro tříděný odpad — základní informace

Informativní klíč k určení velikosti nádob a četnosti vývozu (nezávazné):  

Velikost domu: Komodita Nádoba Počet nádob Četnost vývozu
1—10 bytů plast 120 L 1 1x za 2 týdny — 1x za 1 týden
papír 120 L 1 1x za 2 týdny — 1x za 1 týden
sklo 120 L 1 1x za 2 týdny
10—20 bytů plast 240 L 1 1x za 1 týden
papír 240 L 1 1x za 1 týden
sklo 120 L 1 1x za 2 týdny
20—30 bytů plast 240 L 1 1x za 1 týden — 2x za 1 týden
papír 240 L 1 1x za 1 týden — 2x za 1 týden
sklo 120 L 1 1x za 1 týden
30—40 bytů plast 240 L 1 2x za 1 týden
papír 240 L 1 2x za 1 týden
sklo 240 L 1 1x za 2 týdny — 1x za 1 týden
40—60 bytů plast 240 L 1—2 2x za 1 týden
papír 240 L 1—2 2x za 1 týden
sklo 240 L 1 1x za 1 týden