Kompetentní člen Rady MČ Praha: Jan Materna, radní městské části Praha 3

Kompetentní komise RMČ:  Komise pro vedlejší hospodářskou činnost

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor vedlejší hospodářské činnosti