Kompetentní člen Rady MČ Praha: RNDr. Jan Materna, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní komise RMČ:  Komise pro vedlejší hospodářskou činnost

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor vedlejší hospodářské činnosti


Seznam nebytových prostor městské části Praha 3