Radnice MČ Praha 3 dostala řadu podnětů, aby se zabývala úpravou veřejného prostoru Tachovského náměstí. Uvažuje proto o způsobu, jak veřejný prostor Tachovského náměstí zlepšit. K tomu potřebuje zjistit, jak se toto náměstí využívá a jaké jsou představy a požadavky občanů, kteří se zde pohybují a v této oblasti bydlí.

Studie

Na webových stránkách Prahy 3 a přímo v prostoru Tachovského náměstí vystavila radnice studie, které má v současné době k dispozici. Tři práce jsou od architektů, které MČ Prah a3 oslovila s žádostí, aby vypracovali ideové studie, jak s co nejmenšími náklady a co nejšetrněji vrátit tomuto místu charakter náměstí. Další projekt nechal zpracovat nájemce objektu bývalých veřejných záchodů, který by jej chtěl využívat jako kavárnu. Tyto 4 studie (A, B, C a D) doplňují práce 3 studentů Fakulty architektury ČVUT z ateliéru arch. Vladimíra Sitty (E, F a G).

Anketa

Zároveň s výstavou dostupných námětů rekonstrukce probíhá anketa u obyvatel této části Žižkova, která má pomoci zjistit názory cílových uživatelů. Radnice zejména potřebuje pomoci s rozhodováním, zda se má vydat cestou dílčích úprav, nebo zvolit směr důkladné a nákladné rekonstrukce. Pokud v anketě projevíte zájem, může radnice k tématu revitalizace uspořádat setkání občanů, při němž by autoři mohli své návrhy představit podrobněji a zodpovědět případné dotazy.

Anketa probíhá po dobu výstavy od dubna do 20. 6. 2014. Anketu můžete zodpovědět elektronicky online ZDE, nebo vyplnit anketní lístky a odevzdat je v budově radnice, Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, nebo přímo na Tachovském náměstí buď v restauraci U slovanské lípy, nebo v Bajkazylu. Anketa v pdf pro tisk níže v souvisejících dokumentech. Výsledky budou známy do konce července.

Za spolupráci děkuje

Ondřej Rut, zástupce starostky MČ Praha 3

STUDIE (ke stažení jsou k dispozici v souvisejících dokumentech)

  • Studie arch. Mikuláše Vavřína
  • Studie arch. studia ov-a
  • Studie arch. Juráše Lasovského
  • Studie arch. Tomáše Boreckého
  • Studie studentů FA ČVUT Orientační bod Žižkova
  • Studie studentů FA ČVUT Žižkovská pavlač
  • Studie studentů FA ČVUT Náměstí v pohybu