K budoucí podobě prostoru se obyvatelé třetí městské části mohli vyjádřit v dotazníkové anketě i během veřejné debaty. Připomínky a podněty veřejnosti radnice zapracuje do zadání, s nímž osloví vybrané architekty.

Radnice MČ Praha 3 má k dispozici studie možných úprav náměstí Jiřího z Lobkovic. Studie Sdružení KOSA, architektonického ateliéru architekta Radko Květa a ateliéru DŮM A MĚSTO vycházely ze zadání vzniklého z připomínek a podnětů veřejnosti. Výsledky ankety a veřejného projednání i studie je možné si stáhnout na níže uvedených odkazech.