V červnu a červenci sbírala radnice připomínky občanů ke třem návrhům revitalizace Komenského nám. Studie architektonických ateliérů byly zpřístupněny na panelu umístěném přímo na Komenského náměstí, zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 3 a představeny při veřejné debatě.

Na konci května prezentovali architekti své návrhy nejprve vedení radnice a členům výboru pro územní rozvoj a komise životního prostředí. Radnice poté uspořádala anketní šetření. Anketní lístky distribuovala pošta do domácností v bezprostředním okolí Komenského náměstí spolu s pozvánkou na veřejnou diskusi, která proběhla 20. června v Hudební škole hlavního města Prahy přímo na Komenského náměstí. Občané mohli anketu vyplnit také online na webových stránkách radnice.  

Radnice při zapojení veřejnosti do rozhodování o budoucí podobě Komenského náměstí spolupracovala s obecně prospěšnou společností Agora CE.

Ankety se zúčastnilo celkem 118 respondentů. Z došlých odpovědí a vyhodnocení se dá shrnout, že občané si přejí především klidné místo s víceúčelovými travnatými plochami a odpočinkovým místem se stromy (devět z deseti respondentů), pohodlnými lavičkami (dva ze tří) a odpadkovými koši (každý druhý). Přibližně třetina respondentů dále na náměstí očekává zdroj pitné vody, kromě laviček také jiné prvky a plochy k sezení a květinové záhony.

Dle názoru čtvrtiny respondentů by na náměstí neměly chybět koše na psí exkrementy. Pětina obyvatel by na novém náměstí uvítala dostatečné osvětlení, větší vodní prvek, odkaz na Jana Ámose Komenského (např. citáty, umělecké dílo, socha) a zastřešené místo k posezení, chránící před deštěm, nebo altán.

Rada MČ Praha 3 se seznámila s vyhodnocením ankety a veřejného projednávání, s doporučením Výboru pro územní rozvoj a se stanovisky Komise životního prostředí a pracovní skupiny k Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny. Na základě těchto podkladů přijala RMČ dne 2. 10. 2013 usnesení č. 641, v němž schválila zadání kompletní projektové přípravy na rekonstrukci Komenského náměstí podle návrhu architektonické kanceláře MCA atelier s.r.o. V současné době objednala zpracování dokumentace pro umístění stavby.