Ve spolupráci s FA ČVUT probíhal v Praze 3 probíhal v Praze 3 pilotní projekt sítě měst přátelských k dětem (Child friendly cities), tedy Městská část Praha 3 přátelská k dětem. Na začátku projektu v roce 2013 zpracovali studenti a další odborníci komplexní urbanistickou analýzu MČ Praha 3 z hlediska její „přátelskosti k dětem“. Ve spolupráci s občany identifikovali slabá a silná místa, lokality pro případný další rozvoj. Následně proběhlo mapování pohybu a pobytu dětí ve městě a rozbory jejich přirozených potřeb. Do projektu byly zapojeny i samotné děti. Následně studenti FA ČVUT navrhovali proměny městského prostoru tak, aby se děti cítily příjemně a bezpečně a prostředí přirozeným způsobem stimulovalo jejich další rozvoj.

Výstupy si ve stručném přehledu můžete stáhnout zde.

Více obecných informací o městech přátelských k dětem je možné získat na webových stránkách