ZŠ v Zahrádkách - přestavba školní družiny

Současná budova družiny bude zdemolována. V novostavbě družiny bude umístěno šest oddělení družiny o celkové kapacitě 159 dětí. Jednotlivé třídy bude možno využít i jako speciální učebny, v zázemí bude i keramická dílna s pecí. Vybudována bude nová přípojka kanalizace, ostatní technická připojení budou položena v nových trasách z hlavního objektu školy. Součástí projektu je i úprava atria školy (herní prvky, zeleň). Na střeše objektu vznikne víceúčelové sportovní hřiště jako náhrada stávajícího, které bude přiřazeno k objektu nové mateřské školy.

Galerie