Zklidnění křižovatky Na Vrcholu - V domově

Tato křižovatka je velmi rozsáhlá, ulice se kříží v ostrém úhlu, což komplikuje pohyb chodců i motoristů, kteří se nemohou bezpečně rozhlédnout. V křižovatce není vyznačen přechod pro pěší, což má za následek chaotický pohyb v křižovatce. Neuspořádaný dojem podtrhují i motorová vozidla zaparkovaná přímo v křižovatce. Řidiči vozidel jedoucí ulicí V Domově se domnívají, že jedou po hlavní ulici, a mají tedy přednost, což není pravda, neboť zde platí pravidlo pravé ruky. Ve vybrané variantě č. 1 z předložené studie se uvažuje přestavět uvedenou průsečnou křižovatku na dvě stykové křižovatky se zpomalovacím prahem s přechodem pro chodce, který by měl zajistit potřebné snížení rychlosti vozidel a bezpečnost 

Galerie