Tachovské náměstí - revitalizace

Cílem projektu je snaha o vytvoření plochy náměstí tak, aby byla využitelná jako kvalitní veřejný prostor a došlo tak ke vzájemnému prolnutí struktury města s přírodou parku a naopak. Návrh je koncipován jako nakloněná plošina s velkými dlážděnými terasami, aby byl plynule vyrovnán výškový rozdíl mezi náměstím a úrovní cyklostezky. Záměrem je také poskytnout veřejnosti větší prostorový komfort, více zeleně, místo k odpočinku a oživení vstupu do tunelu několika drobnými obchody.

Galerie