Rekonstrukce budovy pro ZŠ Cimburkova

Budova z konce 19. století původně postavená jako škola má technický suterén a 4 nadzemní podlaží. V posledních dvaceti letech byla využívána jako detašované pracoviště základní školy Havlíčkovo nám., v prvním patře byly kanceláře Úřadu MČ Praha 3, koncem 90. let zde byly po krátkou dobu umístěny i třídy mateřské školy Sauerova. Později byl objekt ve spodní části upraven pro potřeby městské policie a ostatní prostory byly pronajaty pro střední školu Kvarta. Městská policie se přestěhovala v roce 2012 do nové služebny v Lupáčově ulici a v současné době je objekt prázdný.

Galerie