Nástup na cyklostezku - ulice Pod Vítkovem

Schodiště je navrženo na stejném místě jako stávající, v návrhu bořená, opěrná zeď náspu bývalé železniční trati. Pro bezbariérový přístup na cyklostezku je navržen šikmý chodník. Aby byl zachován historický ráz, bude stěna chodníku i schodiště v části směrem do ulice Pod Vítkovem tvořena kameny z původní opěrné zdi (oproti vizualizaci s pohledovým betonem). Stěna přiléhající ke stezce bude opatřena skleněným zábradlím, které umožní pohledový kontakt se zelení v parku. Realizace záměru je také podmíněna vypořádáním majetkoprávních vztahů s Českými drahami, které jsou stále vlastníky některých pozemků. Městská část jedná s ČD o jejich převodu či odkupu.

Galerie