Nástup na cyklostezku - Lukášova ulice a přilehlé oblasti vrchu Vítkov

Záměrem je především realizace rampy mezi ulicí Lukášovou a cyklostezkou pro pohyb cyklistů, kočárků s dětmi a imobilních občanů. Dále celková povrchová úprava ulice jako pěší zóny s novým dlážděním, výsadbou zeleně, osvětlením a úprava současného schodiště a terénu, včetně zeleně v jeho okolí. Jedná se o první část úprav pěšího propojení mezi Vrchem sv. Kříže a oblastí Vítkova přes Komenského náměstí. Realizace záměru je také podmíněna vypořádáním majetkoprávních vztahů s Českými drahami, které jsou stále vlastníky některých pozemků. Městská část jedná s ČD o jejich převodu či odkupu.

Galerie