Nástup na cyklostezku - Jeronýmova ulice

Dnes je trasa vítkovské trati přebudována na cyklostezku. Cílem projektu je umožnit přístup jak na tuto komunikaci, tak i na schodiště na Vítkov, které již společně s cyklostezkou financovala SŽDC v rámci stavby „Nového spojení". Vzhledem k velkému výškovému rozdílu chodníku a stezky nemůže být tento nástup řešen jako bezbariérový. Charakter původní opěrné zdi by měl zůstat zachován. Realizace záměru je také podmíněna vypořádáním majetkoprávních vztahů s Českými drahami, které jsou stále vlastníky některých pozemků. Městská část jedná s ČD o jejich převodu či odkupu.

Galerie