Lípanská 7- rekonstrukce

Rekonstrukce a změna využití je jednou ze součástí záměru soustředit všechna pracoviště úřadu do propojeného traktu budov na Havlíčkově náměstí a v Lipanské ulici, a tím zjednodušit a zrychlit styk občanů s radnicí a úřadem MČ. Bude provedena celková rekonstrukce, jejíž rozsah je dán špatným technickým stavem objektu a změnou využití. Dojde k dvorní přístavbě výtahu, sociálních zařízení a teras pro propojení s vedlejší budovou úřadu. Po přestavbě bude objekt bezbariérový, v jednotlivých podlažích s kancelářemi, zasedacími a školicími místnostmi, archivem a půdní vestavbou. Budou vyměněna okna a provedena nová konstrukce stropů, položeny nové rozvody sítí a umístěna nová kotelna.

Galerie