Jiřího z Poděbrad - revitalizace náměstí

V rámci Prahy 3 se jedná o nejdůležitější náměstí. V roce 2000 proběhla dvoukolová architektonická soutěž na návrh celkové revitalizace náměstí. V roce 2002 bylo vydáno stavební povolení. Investiční částka určená na rekonstrukci byla však poskytnuta na pomoc obcím postiženým povodněmi. V letech 2009 - 2012 se zpracovával projekt podzemních garáží pod východní částí náměstí, který byl však pro svou finanční náročnost zastaven. Cílem obnovy náměstí je vytvoření adekvátního prostoru okolí kostela. Náměstí by mělo splňovat nároky na reprezentaci, kultivovanost prostoru, plnohodnotné konání kulturních a společenských akcí či farmářských trhů. Navazující projekt úprav křižovatky Vinohradská/Slavíkova se snaží o propojení sadů Svatopluka Čecha a náměstí Jiřího z Poděbrad a o celkovou pěší průchodnost náměstí a ostatních komunikací.

Galerie